VšĮ „Vilties erdvė“ dalyvauja projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 

2019 m. lapkričio 29 d. viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ pasirašė Dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. EQS-156 su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

2021 m. liepos 30 d. VšĮ „Vilties erdvė“ suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad Įstaigoje teikiamos dienos, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei, keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu įstaiga įsipareigoja vadovautis sukurta EQUASS sistema bei siekti nuolatinio paslaugų gerinimo ir tobulėjimo, taip pat kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

Dokumentai: