Mūsų naujienos

Kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo akimirkomis ir įvykiais. 

Dėl karantino pratęsimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu „Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos...

Dėl karantino paskelbimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-575 „Dėl koronaviruso (covid-19)...

VšĮ „Vilties erdvė“ dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

2019 m. lapkričio 29 d. viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ pasirašė Dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. EQS-156 (projekto kodas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001) su VšĮ Valakupių reabilitacijos...

Dėl karantino pratęsimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu „Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos...

Dėl karantino paskelbimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-575 „Dėl koronaviruso (covid-19)...

Sekite mus socialiniuose tinkluose!