Paslaugos

Ilgalaikė/ trumpalaikė socialinė globa

Grupinio gyvenimo namai Nr. 1 ir Nr. 2

Socialinės globos mėnesio paslaugos kaina

     Vadovaujantis VšĮ „Vilties erdvė“ neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 2023-01-24 sprendimu Nr. 1  (protokolo Nr. 1), nuo 2023 m. vasario 1 d.:

        Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos mėnesio paslaugų kaina asmeniui su sunkia negalia – 1950 eur/mėn.

        Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos mėnesio paslaugų kaina asmeniui be sunkios negalios – 1505 eur/mėn.

Dienos socialinė globa

 

Socialinės globos mėnesio paslaugos kaina

     Vadovaujantis VšĮ „Vilties erdvė“ neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 2023-09-19 sprendimu Nr. 1  (protokolo Nr. 5),

     nuo 2024 m.sausio 1 d.:

        Dienos socialinės globos mėnesio paslaugų kaina asmeniui su sunkia negalia – 1599 eur/mėn.

        Dienos socialinės globos mėnesio paslaugų kaina asmeniui be sunkios negalios – 1367 eur/mėn