2021 m. gegužės 18 d. VšĮ „Vilties erdvė“ darbuotojai dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro kartu su EQUASS Assurance kokybės ženklu sertifikuotomis įstaigomis organizuojamoje apskrito stalo diskusijoje „Kaip užvesti socialinių paslaugų įstaigos nuolatinio tobulėjimo variklį?”. Diskusijos tikslas – pasidalinti gerąja praktika ir identifikuoti naujus būdus kaip įgyvendinti praktikoje nuolatinio gerinimo ir paslaugų efektyvumo didinimo procesus.