Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-27 nutarimu Nr. 515 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-575 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“:

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki birželio 16 d.:

  • VšĮ „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) įvedamas karantinas;
  • draudžiamas lankymas Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Kilus klausimams prašome kreiptis:

  • telefonais: (8 443) 55181, 8~652 34426 (direktorius); (8 443) 55182; 8~640 29441 (socialinio darbo organizatorius); 8~652 64435 (vyresnysis buhalteris);               

      (8 443) 25092, 8~652 34450 (Grupinio gyvenimo namų vyr. socialinis darbuotojas).

Apie tolimesnę Įstaigos veiklą bus pranešta.

Primename, kad visą parą veikia karštoji linija gyventojams  1808