Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-06 nutarimo Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.24, 1.26 ir 2.4 papunkčiais bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-575 „Dėl koronaviruso (covid-19) valdymo priemonių“:

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės 31 d.:

  • VšĮ „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) įvedamas karantinas;
  • draudžiamas lankymas Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iki gegužės 15 d. stabdoma Įstaigos Specialiųjų dirbtuvių veikla.

Kilus klausimams prašome kreiptis:

  • telefonais: (8 443) 55182; 8~640 29441 (socialinio darbo organizatorius); 8~652 64435 (vyresnysis buhalteris); (8 443) 25092, 8~652 34450 (Grupinio gyvenimo namų vyr. socialinis darbuotojas).
  • elektroniniu paštu: info@viltieserdve.lt

Apie tolimesnę Įstaigos veiklą bus pranešta.

Primename, kad visą parą veikia karštoji linija gyventojams  1808