Įstaigos automobiliai

VšĮ,, Vilties erdvė,, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigyjimo, nuomos ir naudojimo taisyklės

Eil. Nr.

Automobilis

Darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybės

1.

OPEL ASTRA,

valstybinis numeris

DEL 845

Direktorius

Vairuotojas

Ūkio dalies vedėjas

Vyresnysis buhalteris

Socialinio darbo organizatorius

Sekretorius-raštvedys

Maitinimo organizavimo specialistas

Vyriausieji socialiniai darbuotojai

Specialiųjų dirbtuvių:

1. Socialiniai darbuotojai

2. Individualios priežiūros darbuotojai

3. Užimtumo specialistai

2.

VW MULTIVAN,

valstybinis numeris

DTV 101

Vairuotojai

Ūkio dalies vedėjas

Socialinio darbo organizatorius

Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 ir Nr. 2 ir Specialiųjų dirbtuvių:

1.Vyriausieji socialiniai darbuotojai

2. Socialiniai darbuotojai

3. Individualios priežiūros darbuotojai

4. Užimtumo specialistai

3.

NISSAN NV200 EVALIA, valstybinis numeris

JJS 108

Vairuotojai

Ūkio dalies vedėjas

Socialinio darbo organizatorius

Vyriausieji socialiniai darbuotojai

Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 ir Nr. 2:

1. Socialiniai darbuotojai

2. Individualios priežiūros darbuotojai

3. Užimtumo specialistai

4.

MERCEDES BENZ, valstybinis numeris

ERO 822

Vairuotojai