Įstaigos automobiliai

ĮSTAIGOS AUTOMOBILIAI

Eil. Nr.

Automobilio markė

Valtybinis numeris

Spalva

Atsakingi asmenys

Valdymo teisė

Naudotojai

1.

Opel Astra

DEL 845

Pilka

Loreta Pečeliūnienė

Įstaigos nuosavybė

Vairuotojai

Direktorius

Ūkio dalies vedėjas

Vyresnysis buhalteris

Sekretorius-raštvedys

Dietistas

Socialinio darbo organizatorius

Specialiųjų dirbtuvių socialinių paslaugų srities darbuotojai

2.

VW Multivan

DTV 101

Geltona

Loreta Pečeliūnienė

Įstaigos nuosavybė

Vairuotojai

Socialinio darbo organizatorius

Specialiųjų dirbtuvių socialinių paslaugų srities darbuotojai

3.

Nissan NV200 Evalia

JJS 108

Juoda

Loreta Pečeliūnienė

Įstaigos nuosavybė

Vairuotojai

Socialinio darbo organizatorius

Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 ir Nr. 2 socialinių paslaugų srities darbuotojai

4.

Mercedes Benz

ERO 822

Balta

Loreta Pečeliūnienė

Įstaigos nuosavybė

Vairuotojai