Kontaktai

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“
Įstaigos kodas 167379996
Adresas: Vilniaus g. 2A, LT-89217 Mažeikiai
Telefonas pasiteirauti: (8 443) 55 182, faksas (8 443) 55 182
Elektroninis paštas info@viltieserdve.lt
Įstaigos darbo laikas:  I-V  8.00-17.00 val.

Skyrius, padalinys/ Pareigybės

Vardas pavardė

Darbo telefonas

Elektroninio pašto adresas

ADMINISTRACIJA Vilniaus g. 2A, Mažeikiai

 Direktorė

Raimonda Šalkauskienė

(8 443) 55 181

8 652 64 435

direktorius@viltieserdve.lt

Vyresnioji buhalterė

Gitana Jaugienė

(8 443) 55 183

8 652 64 435

buhalterija@viltieserdve.lt

Sekretorė-raštvedė

Ilona Gonczar

(8 443) 55 182

8 652 64 435

info@viltieserdve.lt

 

 

 

 

ILGALAIKĖ/TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA Grupinio gyvenimo namai Nr. 1

Šerkšnės g. 2, Mažeikiai

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Jolanta Smirnova

(8 443) 78 570

8 652 64 538

gyvenimonamai@viltieserdve.lt

 

ILGALAIKĖ/TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA Grupinio gyvenimo namai Nr. 2

Šerkšnės g. 2A, Mažeikiai

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Jolanta Smirnova

(8 443) 25 092

8 652 34 450

gyvenimonamai@viltieserdve.lt

 

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA Specialiosios dirbtuvės

Vilniaus g. 2A, Mažeikiai

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Sandra Bertašienė

 

8 652 34 431

specialiosiosdirbtuves@viltieserdve.lt

 

ŪKIO DALIS

Ūkio dalies vedėja

Loreta Pečeliūnienė

(8 443) 55 184

8 640 29 441

ukis@viltieserdve.lt