INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) Etatų skaičius 2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 x 1 x
Vyresnysis buhalteris 1 x 1 x
Kiti kvalifikuoti darbuotojai 2,25 846 2,25 796
Vyriausieiji socialiniai darbuotojai 1,5 1190 1,5 1050
Socialiniai darbuotojai (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 1 1135 1 910
Socialiniai darbuotojai (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 2,75 925 3,25 860
Socialinio darbuotojo padėjėjai 20 685 21 668
Užimtumo specialistai 2,75 850 2,5 770
Kiti darbuotojai (vairuotojas, vyrėjas,  valytojas, pagalbinis darbininkas) 3,05 715 3,05 670