INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)

Etatų skaičius

2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

x

1

x

Vyresnysis buhalteris

1

x

1

x

Kiti kvalifikuoti darbuotojai

2,25

846

2,25

796

Vyriausieiji socialiniai darbuotojai

1,5

1190

1,5

1050

Socialiniai darbuotojai (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas)

1

1135

1

910

Socialiniai darbuotojai (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas)

2,75

925

3,25

860

Socialinio darbuotojo padėjėjai

20

685

21

668

Užimtumo specialistai

2,75

850

2,5

770

Kiti darbuotojai (vairuotojas, vyrėjas,  valytojas, pagalbinis darbininkas)

3,05

715

3,05

670