Darbuotojų užmokestis

 

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybės pavadinimas 2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) (*1,289) 2019 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Direktorius x x
Vyresnysis buhalteris x x
Vyriausiasis socialinis darbuotojas 748 1020
Socialinis darbuotojas (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 670 890
Socialinis darbuotojas (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 651 820
Socialinio darbuotojo padėjėjas 572 639
Užimtumo specialistas 619 730