INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) Etatų skaičius 2021 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 x 1 x
Vyresnysis buhalteris 1 x 1 x
Kiti kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1053 2,25 846
Vyriausieiji socialiniai darbuotojai 1,5 1509 1,5 1190
Socialiniai darbuotojai (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 0,5 1356 1 1135
Socialiniai darbuotojai (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 2,75 1186 3,25 925
Individualios priežiūros darbuotojai 20 744 21 685
Užimtumo specialistai 2,75 945 2,5 850
Kiti darbuotojai (vairuotojas, vyrėjas,  valytojas, pagalbinis darbininkas) 3,05 783 3,05 715