Darbuotojų užmokestis

 

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybės pavadinimas 2019 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Direktorius x x
Vyresnysis buhalteris x x
Vyriausiasis socialinis darbuotojas 1020 1050
Socialinis darbuotojas (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 890 910
Socialinis darbuotojas (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 820 860
Socialinio darbuotojo padėjėjas 639 668
Užimtumo specialistas 730 770