i777IIII0,5 

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJŲ

DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2023 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) Etatų skaičius 2022 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 x 1 x
Vyresnysis buhalteris 1 x 1 x
Kiti kvalifikuoti darbuotojai 2,25 1210 2,25 1053
Vyriausieiji socialiniai darbuotojai 1,75 1530 1,5 1509
Socialiniai darbuotojai (aukštasis universitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 0,25 1330 0,5 1130
Socialiniai darbuotojai (aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo išsilavinimas) 4,5 1260 2,75 1186
Individualios priežiūros darbuotojai 19,75 893 20 744
Užimtumo specialistai 2 1107 2,75 945
Kiti darbuotojai (vairuotojas, virėjas,  valytojas, pagalbinis darbininkas) 2,8 903 3,05 783