Mūsų naujienos

Kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo akimirkomis ir įvykiais. 

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ...

Geroji patirtis

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais labai svarbus bruožas mūsų Įstaigai, kuris leidžia dalintis ir keistis gerąja patirtimi bei populiarinti socialinį darbą. Balandžio 6 d. VšĮ „Vilties erdvė“ vyr. socialinė darbuotoja ir dvi socialinės darbuotojos vykdė...

Šv. Velykų progą  Specialiųjų dirbtuvių darbuotojai svečiavosi  socialinio partnerio AB ORLEN Lietuva bendrovėje. Viešnagės metu  ORLEN Lietuva darbuotojams suorganizavome  kūrybines dirbtuves, kurių metu kiekvienas dalyvis galėjo susipažinti su tradiciniais velykinių...
Visuotinis darbuotojų susirinkimas

Visuotinis darbuotojų susirinkimas

Kovo 14 d. vyko VšĮ „Vilties erdvė“ visuotinis darbuotojų susirinkimas, jo metu buvo pristatyta 2023 m. Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ veiklos ataskaita, aptarti vykdytų apklausų rezultatai, aktualūs klausimai.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Šiandieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Viešąja įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras. Šalys įsipareigojo dalyvauti bendruose projektuose, renginiuose, dalintis kūrybiniais bei organizaciniais ištekliais.

Patvirtinta antroji VšĮ „Vilties erdvė“ pažangos ataskaita

Patvirtinta antroji VšĮ „Vilties erdvė“ pažangos ataskaita

Siekdami užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, 2021 m. VšĮ „Vilties erdvė“ įdiegėme Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvome sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris įrodo, kad įstaigoje teikiamos...

Sekite mus socialiniuose tinkluose!