Vasario 23 d. Specialiųjų dirbtuvių vyriausioji socialinė darbuotoja dalyvavo Jaunimo reikalų departamento organizuotame „Jaunimo savanoriškos tarnybos naujų priimančių organizacijų kuratorių įvadiniame susitikime“. Susitikimo metu buvo aptarti  jaunimo savanoriškos tarnybos programos reikalavimai. Kalbėta apie priimančių organizacijų, kuratorių, savanorių ir jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų mentorių atsakomybes.