19 dieną įvyko nuotolinė paskaita, kurią inicijavo socialiniai partneriai Šiaulių valstybinė kolegija tema: „Supervizija kaip profesinis konsultavimas socialinio darbo profesiniame lauke”. Dėkojame lektorėms Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo...

2022 metus  Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Savanorystės metais pažymint,  kad „savanoriška veikla yra labai svarbi skatinant Lietuvos pilietinės visuomenės susitelkimą, pilietiškumo ugdymą bei stipresnės ir tvaresnės Lietuvos kūrimą“. Sausio 12-13 dienomis...