Vasario 23 d. Specialiųjų dirbtuvių vyriausioji socialinė darbuotoja dalyvavo Jaunimo reikalų departamento organizuotame „Jaunimo savanoriškos tarnybos naujų priimančių organizacijų kuratorių įvadiniame susitikime“. Susitikimo metu buvo aptarti  jaunimo savanoriškos...

      Prisimindami ir paminėdami Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva nes liudija”.

Sausio 31 d. VšĮ „Vilties erdvė“ vyriausioji socialinė darbuotoja Sandra Bertašienė dalyvavo radijo stoties Mažeikių aidas pokalbių laidoje „Sveiki gyvi“. Pokalbio metu kalbėta apie  įstaigos struktūrą, teikiamas socialines paslaugas, pristatytos užimtumo ir...