Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė” ir viešoji įstaiga „Vilties erdvė” pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant bendrus renginius, seminarus, vykdant bendrus projektus, plėtojant švietėjišką veiklą, dalijantis gerąja patirtimi.