2021 m. spalio 25 d. VšĮ „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) direktorė R. Šalkauskienė ir Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) direktorė dr. Lina Tamutienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašyta sutartis grindžiama geranoriškumu, tolerancija, abipuse pagarba ir abiem pusėms naudingu bendradarbiavimu.

VšĮ „Vilties erdvė“ įsipareigojo sudaryti galimybes Kolegijos dėstytojams ir studentams susipažinti su Įstaigos veikla; pagal galimybes sudaryti sąlygas Kolegijos studentams atlikti profesinės veiklos praktikas ir savanoriškas veiklas; teikti pasiūlymus Kolegijai dėl specialistų rengimo tobulinimo; rengti su Kolegija bendrus projektus ir juos vykdyti.

Kolegija įsipareigojo kviesti Įstaigos specialistus į Kolegijoje organizuojamas konferencijas, seminarus ir kitus renginius; atlikti šviečiamąją, mokslo taikomąją veiklą pagal Įstaigos užsakymą; priimti Įstaigos darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui; pagal galimybes rengti su Įstaiga bendrus projektus ir juos vykdyti; rekomenduoti Įstaigą studentams atlikti profesinės veiklos praktikas ir savanoriškas veiklas.