Visus metus Specialiosiose dirbtuvėse paslaugų gavėjai pagamina įvairius gaminius, su kuriais visuomenė gali susipažinti ar jų įsigyti įvairių švenčių progomis organizuojamose parodose – mugėse, apsilankę įstaigoje veikiančiame kioskelyje, internetinėje svetainėje ar užsisakę individualiai. Dalyvavimas parodose – mugėse populiarina Įstaigos veiklą, leidžia visuomenei iš arčiau susipažinti su neįgaliųjų gebėjimais, kelia neįgaliųjų savivertę, lavina jų darbinius įgūdžius ir, svarbiausia, padeda specialiųjų poreikių turintiems asmenims tapti aktyviais bendruomenės nariais, galinčiais ne tik imti, bet ir duoti.

Uždirbtas lėšas išleidžiame naujų darbo medžiagų įsigijimui, bei neįgaliųjų laisvalaikio organizavimui: ekskursijoms, vasaros stovykloms, įvairioms pramogoms. Šiemet gruodžio 21 d. VšĮ „Vilties erdvė“ paslaugų gavėjai užbaigę įtemptą pasiruošimą šventiniam laikotarpiui praleido nepamirštamą popietę Mažeikių boulinge.

Nuoširdžiai dėkojame: socialiniam partneriui AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių rajono savivaldybei, Karinai Skeivei, Sidai Pikūnienei, bei visiems įsigijusiems Specialiosiose dirbtuvėse neįgaliųjų rankomis pagamintus darbelius ir taip prisidėjusiems prie jų svajonių išsipildymo.