Šiandien įstaigoje paminėta Pyragų diena. Ši akcija subūrė kolektyvą, paslaugų gavėjus kilniems tikslams, jos tikslas daryti gerus darbus bei prisidėti prie labai prasmingo ir kilnaus tikslo – pagelbėti tiems, kuriems šiandien to labiausiai reikia.
     Pyragų dienos metu paaukotos lėšos bus perduotos mūsų įstaigos socialiniams partneriams „Mažeikių gyvūnų globos draugijai”.