Šiandien Specialiųjų dirbtuvių kieme įvyko Sporto varžybos.

Įgyvendinant projektą „VšĮ “Vilties erdvė” paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimas, didinant aktyvaus sporto ir kūno kultūros galimybes visuomenėje”, kuris dalinai finansuojamas Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – mažinti VšĮ „Vilties erdvė“ paslaugų gavėjų socialinę atskirtį visuomenėje, fizinių užsiėmimų metu skatinti aktyviai leisti laiką apjungiant tiek asmenis su proto negalia, tiek įgaliuosius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. balandžio – rugsėjo mėn.

Sportinės rungtys padeda išmėginti savo jėgas, užmegzti artimesnius tarpusavio ryšius, pabendrauti, stiprinti socialinį bendradarbiavimą bei patirti draugiškų emocijų ir malonių įspūdžių. Realizuodami užimtumo poreikį per sportinę veiklą, proto negalios asmenys atranda naujų galimybių kurti socialinius santykius, konstruoti aktyvų asmeninį ir socialinį tapatumą.

Gyvenimo kokybė glaudžiai siejasi su žmogaus sveikata, fiziniu aktyvumu, emocine gerove. Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena nusakomas kaip vienas iš pagrindinių gyvenimo kokybės faktorių, geros savijautos, socialinės bei emocinės gerovės sąlygų.

Šventę pradėjome padėkos žodžiais mūsų socialiniams partneriams AB “ORLEN Lietuva“. Už bendradarbiavimą įsigyjant proto negalią turinčių asmenų rankų darbo gaminių. Siekiant pagerinti proto negalios asmenų gyvenimo kokybę, mes kreipėmės į AB „ORLEN Lietuva“ dėl finansinės paramos įsigyjant kondicionavimo sistemą. Už suteiktą paramą tarėme didelį AČIŪ už jų gerumą!

Taip pat dėkojome Mažeikių rajono savivaldybei už bendradarbiavimą, rūpinimąsi neįgaliųjų gerove, už įsiklausymą į neįgaliųjų poreikius.

Sporto varžybose dalyvavo VšĮ “Vilties erdvė” paslaugų gavėjai ir socialinių partnerių atstovai iš: Šiaulių valstybinės kolegijos,

Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos,

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos.

Pradėdami varžybas visi šventės dalyviai ir svečiai buvo pakviesti bendram apšilimui – flašmobui.

Dalyviai varžėsi net 5 rungtyse: estafečių rungtys, krepšinio 4×4, jėgos rungtis, taiklumo rungtis ir smiginio rungtis. Už aktyvų dalyvavimą rungtyse, stipriausių komandų dalyviai buvo apdovanoti medeliais. Socialinių partnerių atstovams buvo įteiktos padėkos už bendradarbiavimą. Smagiausiomis šventės akimirkos užfiksuotos fotokadruose.