2019 m. lapkričio 29 d. viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ pasirašė Dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. EQS-156 (projekto kodas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001) su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama VšĮ „Vilties erdvė“.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

• Įstaigos vadovų mokymai (2 d. trukmės);

• Įstaigos koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);

• Įstaigos praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);

• Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis, kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);

• EQUASS diegimas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;

• EQUASS išorės auditas.