Įstaiga pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dalyvauja iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame projekte „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone“.

Projektas Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone