Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-04-08 nutarimo Nr. 345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.11 papunkčiu ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-575 „Dėl koronaviruso (covid-19) valdymo priemonių“:

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 27 d. VšĮ „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) įvedamas karantinas:

  •  stabdoma Įstaigos Specialiųjų dirbtuvių veikla;
  •  draudžiamas lankymas Įstaigos Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Kilus klausimams prašome kreiptis:

  • telefonais: 8-443-55182; 8~652 34426 (direktorius); 8~652 64435 (vyresnysis buhalteris); (8 443) 25092, 8~652 34450 (Grupinio gyvenimo namų vyr. socialinis darbuotojas).
  • elektroniniu paštu: info@viltieserdve.lt

Apie tolimesnę Įstaigos veiklą bus pranešta.

Primename, kad visą parą veikia karštoji linija gyventojams  1808