Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-10-30 sprendimo Nr. V-2457 „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“ 3 punktu (Mažeikių r. savivaldybė priskirta raudonajai zonai) ir atsižvelgiant į viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) susidariusią epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso plitimo (2 socialinio darbuotojo padėjėjams nustatyta COVID-19 liga) nuo 2020 m. lapkričio 4 d. įvestas karantinas Įstaigos Specialiosiose dirbtuvėse.