Liepos 3 d. vyko Specialiųjų dirbtuvių lankytojų tėvų, globėjų, šeimos narių susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta EQUASS kokybės sistemos rezultatų analizė VšĮ „Vilties erdvė“ už 2022 metus, aptartos vykdytos veiklos, pristatyti ateities planai.
Vėliau susirinkimo dalyviai kartu su savo globotiniais dalyvavo bendrame edukaciniame užsiėmime, kuris visus suvienijo ne tik bendrai veiklai, bet ir nuoširdžiam ir atviram bendravimui.