Kiekvienas gyventojas gali panaudoti paramai iki 1,2% valstybei sumokėto pajamų mokesčio per metus. Čia skaičiuojamos visos pajamos, kurias jis sumokėjo per einamuosius metus. Jei Jūs 1,2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nepaskirsite pasirinktai įstaigai ar organizacijai, jis lieka valstybės biudžete ir nežinosite, kam jis patenka. Bet yra kitas pasirinkimas. Jūs galite paremti viešąją įstaigą „Vilties erdvė“ nieko neprarasdamas. Paramą galite skirti iki 2022 m. gegužės 2 d.
Prašymus galėsite pateikti per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą.
Rekvizitai 1,2% paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 167379996.
Paramos gavėjo pavadinimas – VšĮ „Vilties erdvė”.
VšĮ „Vilties erdvė” bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už Jūsų gerumą!